Ledig stilling spes.sped.lærer

for skoleåret 2018 - 2019 ved Den Norske Skolen i Rojales

Den Norske Skolen i Rojales er en privat barne-, ungdoms - og videregående skole som ligger på Spanias fastland, på Costa Blanca-kysten, midt mellom La Manga og Alicante og ca. 10 km fra byene Torrevieja og Guardamar.  Vi tilbyr hele løpet fra første klasse på barneskolen, til og med tredje året på videregående skole, studiespesialiserende programområde.

På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Gjennom det forebyggende programmet Olweus, systematiserer vi arbeidet mot mobbing og antisosial adferd. Vi er også en "MOT-skole" og gjennom hele året kurses elevene på ungdoms- og videregående trinn med det mål å bidra til robuste ungdommer, skape gode holdninger og gi MOT til å ta egne valg.

Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter og vi følger norske læreplaner. Skolen har godkjenning for 140 elever i grunnskolen og 75 elever på videregående trinn.

Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som:

Har god faglig bakgrunn og høy kompetanse

Har god kunnskap om læringsprosesser og hva som påvirker disse

Har god relasjonskompetanse

Er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi

Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet

Har forventninger til alle elevers potensiale

Vi søker

Spes.sped lærer med erfaring og fleksibilitet til å kunne trives med å arbeide på ulike trinn.

Det forventes:

- at du forplikter deg til å arbeide etter de mål og retningslinjer skolens styre vedtar.

- at du har god kjennskap til grunnopplæringen, gjerne fra både grunnskole, videregående  skole -  og privat skole.

- at du bidrar til å videreutvikle skolen både faglig og sosialt.

- at du er synlig, tydelig, støttende og veiledende overfor dine kolleger.

- at du kommuniserer godt på alle nivåer og har gode samarbeidsevner.

- at du har evne til å skape god kontakt og godt samarbeid både innad i skolesamfunnet og i miljøet rundt skolen.

- at du har god kompetanse i bruk av IKT og digitale hjelpemidler.

Vi kan tilby:

en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, med engasjerte ansatte, foreldre og elever

en arbeidsplass med høy faglig kompetanse i personalet

medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)

lønn etter KS minstelønnstabell.

I henhold til Privatskolelovens § 4-3 må tilfredsstillende politiattest fremlegges ved tilsetting.

Vennligst benytt skolens eget søknadsskjema, det finner du HER

Generell info om stillinger ved skolen finner du HER

Søknadsfrist: Snarest

Kontakt oss i dag

Vi gir deg rask tilbakemelding

Obligatorisk felt / Required Obligatorisk felt / Required

Send

×