Andre søknader

Søknadsskjema av ulike slag:

VGS:
Søknad om permisjon
Søknad om at fravær ikke blir ført på vitmemål
Søknad om bruk av fleksitid

Ungdomsskolen:
Søknad om permisjon
Søknad om at fravært ikke blir ført på vitnemål

Barneskolen:
Søknad om permisjon

Kontakt oss i dag

Vi gir deg rask tilbakemelding

Obligatorisk felt / Required Obligatorisk felt / Required

Send

×