Ansatte

Administrasjon

Skolesekretær og regnskapsfører

966 719 684

Skolesekretær

966 719 684

Avdelingsleder BSK og faglærer

966 719 684

Rektor

966 719 684

Avdelingsleder USK, MOT-coach

966 719 684

Avdelingsleder VGS og faglærer

966 719 684

Annet personale

Renholderske

966 719 684

Renholderske

966 719 684

IKT - ansvarlig og vaktmester

966 719 684

Undervisningspersonell

Kontaktlærer 1. - 3. trinn

966 719 684

Faglærer og bibliotekansvarlig

966 719 684

Spes.ped.koordinator og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 5.-6. trinn og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 4. trinn og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer Vg3 og MOT-coach.

966 719 684

Kontaktlærer 10.trinn og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer VG1 og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 9.trinn, Olweusansvarlig og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 1. -3. trinn

966 719 684

 Faglærer usk og vgs

966 719 684

Kontaktlærer  5. - 6. trinn

966 719 684

Kontaktlærer 7. trinn

966 719 684

Kontaktlærer 8. trinn

966 719 684

Kontaktlærer VG2

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Faglærer og spes.ped. bsk

966 719 684

Assistent

966 719 684

Faglærer

966 719 684

966 719 684

966 719 684