Informasjon fra administrasjonen

I henhold til opplæringsloven §§3-1 og 4A-3 vil elevene både på VG2 og VG3 få låne skolebøker av skolen. Disse blir utlevert ved skolestart.
Minner om at på videregående skole må elevene selv holde seg med forbruksmateriell som skrivebøker, blyanter, permer og lignende.
Elevene ved vår skole disponerer egen bærbar pc til arbeid i skoletiden.

Tilbud på videregående, Den norske skolen i Rojales skoleåret 2018/2019

Ved DNSR har vi tilbud om utdanningsprogram for studiespesialisering. På VG2 og VG3 tilbyr vi programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.

Alle elever må velge 2 programfag fra eget programområde. Disse to fagene må leses over to år. I tillegg må alle elever velge et tredje programfag. Dette programfaget skal være innenfor eget programområde.

På VG2 tilbyr vi programfagene:

                   Medie- og informasjonskunnskap 1Markedsføring og ledelse 1 og 

                                          Entrepenørskap og bedriftsutvikling1.

På VG3 tilbyr vi programfagene: 

                   Medie- og informasjonskunnskap 2Markedsføring og ledelse 2 og  

                                          Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2.

Dersom noen elever ønsker andre programfag, må disse leses som privatist.

Delkurselver:
Dersom du mangler fag fra videregående skole i Norge, ta kontakt med oss. Vi legger til rette så godt vi kan, for at du skal kunne ta igjen fag du mangler.

Siden med søknadsskjemaer finner ved å klikke her.

Siden om skolepenger finner du ved å klikke her.

Praktisk informasjon fra Statens lånekasse for utdanning

Fag-og timefordeling, skoleåret 2018/19:

Fag

VG1

VG2

VG3

Fellesfag

 

 

 

Norsk

4

4

6

Naturfag

5

 

 

Matematikk

5

3

 

Spansk

4

4

 

Samfunnsfag

3

 

 

Geografi

2

 

 

Engelsk

5

 

 

Historie

 

2

4

Religion

 

 

3

Kroppsøving

2

2

2

Programfag/

studieretningsfag

 

 

 

Markedsføring og ledelse

 

5

5

Media og informasjonskunnskap

 

5

5

Entrepenørskap og bedriftsutvikling

 

5

5