Ledige lærerstillinger

Det vil bli to ledige lærerstillinger hos oss; fra desember 2018 og fra februar 2019. Begge tilsettingene gjelder i første omgang ut skoleåret 2018-2019, men med mulighet for forlengelse.

Stilling 1: Tilsetting 1.desember.
- Delt kontaktlærer på 5./6.trinn
- Spes.ped.
 

Stilling 2: Tilsetting 1.februar.
- Matematikk på vg1 og vg2 

- Naturfag på 8. og 9.trinn samt på vg1
- Spes.ped.
 
 
Mer informasjon finner du her: Generelt om tilsetting og stillinger ved skolen.
 

Søknaden skrives på skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER

Ved tilsetting må politiattest av nyere dato legges frem.
Lønn etter KS minstelønnstabell.
 
Søknadsfrist: Snarest.
 
 
Søknaden sendes til signy.munkeby@dnsr.no

Tilbake til oversikt