Informasjon fra administrasjonen

I henhold til opplæringsloven §§3-1 og 4A-3 vil elevene både på VG2 og VG3 få låne læringsressurser av skolen. Disse blir delt ved skolestart.
Minner om at på videregående skole må elevene selv holde seg med forbruksmateriell som skrivebøker, blyanter, permer og lignende.
Elevene ved vår skole disponerer iPad (VG1 og VG2) og Mac (VG3) til arbeid i skoletiden. Eget privat datautstyr kan brukes etter avtale.

Tilbud på videregående, Den norske skolen i Rojales skoleåret 2023/2024

Ved DNSR har vi tilbud om utdanningsprogram for studiespesialisering. På VG2 og VG3 tilbyr vi programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.

Alle elever må velge 2 programfag fra eget programområde. Disse to fagene må leses over to år. I tillegg må alle elever velge et tredje programfag. Dette programfaget skal være innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

På VG2 tilbyr vi programfagene:

                   Medie- og informasjonskunnskap 1, Reiseliv og språk 1 og 

                                          Entrepenørskap og bedriftsutvikling1.

På VG3 tilbyr vi programfagene: 

                   Medie- og informasjonskunnskap 2, Reiseliv og språk 2 og  

                                          Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2.

I år er det også et tilbud om Matematikk R1  sammen med Matematikk 2P i Vg2, 3,25 timer.  

Dersom noen elever ønsker andre programfag, må disse leses som privatist.

Unntaket er Spansk III som tilbys ved nok elevgrunnlag.

Delkurselver:
Dersom du mangler fag fra videregående skole i Norge, ta kontakt med oss. Vi legger til rette så godt vi kan, for at du skal kunne ta igjen fag du mangler.

Siden med søknadsskjemaer finner ved å klikke her.

Siden om skolepenger finner du ved å klikke her.

Praktisk informasjon fra Statens lånekasse for utdanning

Fag-og timefordeling, skoleåret 2023/24 (i 45 minutter):

Fag

VG1

VG2

VG3

Fellesfag:

 

 

 

Norsk

4

4

6

Naturfag

5

 

 

Matematikk

5

3

 

Spansk

4

4

 

Samfunnsfag

3

 

 

Geografi

2

 

 

Engelsk

5

 

 

Historie

 

2

4

Religion

 

 

3

Kroppsøving

2

2

2

Programfag:

 

 

 

Reiseliv og språk

 

5

5

Media og informasjonskunnskap

 

5

5

Entrepenørskap og bedriftsutvikling

 

5

5

                                                              Spansk III i VG3 = 5 t ( ved nok elevgrunnlag)