Om vår skole i Spania

Hver mandag morgen møtes elevene i grunnskolen og på videregående til morgensamling i hallen på skolen. Der har klassene underholdning for hverandre, vi synger bursdagssanger og informerer om uka som kommer. 

Hver dag starter i basisgrupper, hvor elevene i alle klasser snakker med sin basislærer om  hvordan de skal legge opp dagen, og om faglig og sosial utvikling. Elevmedvirkning og tilpasset opplæring er viktige stikkord her.

På DNSR kan du gå hele løpet fra første klasse på barneskolen, til og med tredje året på videregående skole. På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte.


Statsminister Jens Stoltenbergs offisielle besøk på Den Norske Skolen i Rojales