Andre søknader

Søk om permisjon i grunnskolen:

Du kan kun søke om permisjon fra grunnskolen. Du kan ikke søke om permisjon fra videregående skole. Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner 

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Permisjon elever har krav på

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Vi kan innvilge permisjon for

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Søknadsfrist

  • Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, senest to uker før.

Ulike søknadsskjema:

Barneskolen:

Søknad om permisjon: PERMISJON

Ungdomsskolen:

Søknad om permisjon: PERMISJON

Søknad om bruk av studiekryss: STUDIEKRYSS

Søknad om at fravær ikke blir ført på vitnemål: FRATREKK FRAVÆR

VGS:

Søknad om bruk av studiekryss: STUDIEKRYSS

Søknad om at fravær ikke blir ført på vitnemål: FRATREKK FRAVÆR