Ansatte

Administrasjon

Skolesekretær og regnskapsfører

966 719 684

Skolesekretær

966 719 684

Rektor

966 719 684

Avdelingsleder 8. - 13.trinn

966 719 684

Assisterende rektor og spes.ped.koordinator  

966 719 684

Avdelingsleder 1. - 7. trinn

966 719 684

Lærer og IKT-veileder

Vaktmester

Undervisningspersonell

Faglærer

Kontaktlærer 4.trinn

Kontaktlærer 6.trinn

Kontaktlærer 7. trinn 

Kontaktlærer 5. trinn

Kontaktlærer 9.trinn

Kontaktlærer 10.trinn

Faglærer  

Kontaktlærer VG2

Kontaktlærer VG3

Faglærer

Faglærer 

Faglærer

Miljøarbeider

Faglærer

Faglærer

Miljøarbeider

Kontaktlærer 2.-3.trinn

Faglærer

Sosialrådgiver

Faglærer

Faglærer

Miljøarbeider

Kontaktlærer VG1

Miljøarbeider

Kontaktlærer 2.-3. trinn

Miljøarbeider

Kontaktlærer 8.trinn

Spes.ped lærer

Miljøarbeider

Faglærer

Kontaktlærer 1.trinn

Spes.ped lærer

Miljøarbeider

Annet personale

Renholder

Renholder