Ansatte

Administrasjon

Skolesekretær og regnskapsfører

966 719 684

Skolesekretær

966 719 684

Rektor

966 719 684

Avdelingsleder 8. - 13.trinn

966 719 684

Assisterende rektor og spes.ped.koordinator  

966 719 684

Avdelingsleder 1. - 7. trinn

966 719 684

IKT-ansvarlig og vaktmester

0034 966 719 684

Annet personale

Renholder

966 719 684

Renholder

966 719 684

Renholder

966 719 684

Undervisningspersonell

Kontaktlærer 2. - 3. trinn

966 719 684

Kontaktlærer 6. - 7. trinn

966 719 684

Kontaktlærer 6. - 7. trinn 

966 719 684

Kontaktlærer VG3

966 719 684

Kontaktlærer 8.trinn

966 719 684

Faglærer 

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 9.trinn   

966 719 684

Assistent og miljøterapeut

966 719 684

Kontaktlærer VG2

966 719 684

Sosialrådgiver

966 719 684

Kontaktlærer 10. trinn 

966 719 684

Assistent 

966 719 684

Kontaktlærer VG1

966 719 684

Assistent

966 719 684

Kontaktlærer 4.- 5. trinn 

966 719 684

Kontaktlærer 4. - 5. trinn

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Faglærer 

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 1.trinn

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Sosialrådgiver

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684