Fusk og plagiat

Skolens reaksjoner i forhold til fusk og plagiat er regulert i skolens ordenreglement, som gjennomgås og blir signert ved skolestart.

Utdrag fra skolens ordensreglement:

Kapittel 4  Orden og oppførsel

Punkt 5. Nærmere regler om oppførsel. Det er god oppførsel å:

i. ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer

Kapittel 8 Fusk

1. Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: 

  1. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon
  2. Å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett

2. Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. 

3. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen er regulert i forskrift til Friskolelova § 3-35.