Innsamling til Caritas

Innsamling til Caritas

En god tradisjon før jul har vært å samle inn mat, leker og klær til trengende i kommunen vår.

Så også i år, der det kom inn spesielt mye nødvendige matvarer til Caritas, en spansk versjon av Frelsesarmèen i Rojales, som er mottager for innsamlede gaver.

Spesielt bør 5.klasse med lærere nevnes, da de gjorde storinnkjøp for skolen i dag: tusen takk!

Det er varmer godt rundt hjerterøttene å se gleden og takknemligheten når vi kommer på besøk hos damene i kirkebygningen.

Ved senere anledninger håper vi at enda flere kan bidra til en bedre jul for trengende i nabolaget vårt, og virkelig se at dette blir så satt pris på.

Hilsener overbringes herved fra Rojales.

På vegne av, og med stor takk fra de gode hjelperne fra FAU, elever, foresatte og ansatte: Tusen hjertelig takk til alle som bidro, det monner virkelig!

Tilbake til oversikt