Informasjon om smitteverntiltak

Informasjon om smitteverntiltak

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

Folkehelseinstituttet oppdaterer råd og tips om smittevern her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Skolen følger rådene fra Folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigeheter i kommunen.

Ambassaden i Madrid viser til følgende sider (fra regjeringen og spanske helsemyndigheter):

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_spania/id2416245/#helse

Vi oppfordrer foresatte å snakke med barna, slik at nyansert og faktabasert informasjon råder.

Vær nøye med personlig hygiene ved håndvask, nysing og hosting. 

Ta kontakt med skolen ved eventuelle spørsmål!

Tilbake til oversikt