Informasjon om Koronaviruset per 11.03.20

Informasjon om Koronaviruset per 11.03.20

Følgende skriv går nå hjem med elevene på morgenen:

INFORMASJONSSKRIV TIL FORESATTE OG ELEVER

TILTAK PÅ SKOLEN VEDRØRENDE KORONAVIRUSET

Skolen har en beredskap både for å forebygge smitte og møte sykdomstilfeller.  Tiltakene følger lokale og sentrale myndigheters råd.

Skolens ledelse samarbeider med helsetjenesten i kommunen. Det blir også kontinuerlig fulgt med i situasjonen nasjonalt, og lyttet til de pålegg og råd som kommer fra sentrale myndigheter.

Situasjonen rundt koronaviruset

Helsedirektoratet følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og vurderer tiltak nøye. Slik situasjonen er akkurat nå, er det ikke aktuelt å stenge skolen. Helsemyndighetene vurderer fortløpende tiltak. Stenging av skoler kan også ha uheldige effekter, som praktiske og økonomiske vanskeligheter for foreldrene, og indirekte for deres arbeidsgivere og dermed for resten av samfunnet.

Smitteverntiltak

Skolen har mottatt og hengt opp plakater fra Helsedirektoratet med følgende råd for å forebygge smitte:

 

 • Papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser beskytter andre. Kast papirlommetørkleet rett etter bruk. Vask så hendene.

Skolen ber om at elevene har med seg papirlommetørkle på skolen.

 • Bruk albuekroken når du hoster eller nyser og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk og før du spiser. Skolen vil sørge for at alle elever har lett tilgang til håndvask og papirhåndklær. Det blir organisert håndvask ved måltid.

 • Hånddesinfeksjon med alkoholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig. Desinfiserende middel er tilgjengelig ved inngangspartier i begge bygg, og i alle klasserom.

 • Kontakt med syke må hindres.  

Ved mistanke om smittefare eller sykdom må foresatte kontakte lokale helsemyndigheter og følge rådene som blir gitt. Karantene på 14 dager er nå et tiltak som er iverksatt av helsemyndighetene for å hindre videre smitte.

Fysiske tiltak ved skolen

Skolen vil fortløpende vurdere tiltak som:

 • Arrangementer kan avlyses.
 • Reisevirksomhet begrenses.
 • Endring i aktiviteter med mye fysisk kontakt.

Håndtering av mistanke om smitte

Følgende symptomer hos elever på skolen vil medføre tiltak:

feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand.

 • Eleven vil bli isolert fra andre på skolen til situasjonen er avklart.
 • Skolen vil straks ta kontakt med elevens foresatte som kontakter lege.
 • Kontakt med lege eller legevakt skal skje via telefon, og ikke ved direkte oppmøte, for å hindre at andre blir smittet.
 • Per dags dato er numrene: 900300555 og 112.

Tiltak ved sykdom

 • Dersom elever eller foresatte blir syke av koronaviruset må skolen straks orienteres.
 • Skolen vil be om tillatelse til å informere medelever og deres foresatte om sykdomstilfeller for å kunne hindre smitteoverføring.
 • Elever som blir syke av koronaviruset skal etter råd fra sentrale helsemyndigheter holdes hjemme fra skolen minimum 14 dager etter sykdomsutbrudd.
 • Fysisk kontakt med den syke skal unngås.
 • Mange syke vil ikke være spesielt dårlige. Dermed vil mange elever være i stand til å gjøre skolearbeid hjemme. Så langt mulig vil elevene følges opp med undervisningsopplegg etter nærmere avtale.

Informasjon til elever

Skolen vil fortløpende informere elever og foresatte om utviklingen av viruset og tiltak ved skolen. Med dette vil vi skape åpenhet og hindre frykt hos elevene. Skolen vil også invitere elevene til å snakke om tanker de har omkring koronaviruset.

Tilbakemelding

Skolen vil være takknemlig for informasjon om forhold som vi bør ta hensyn til. Foresatte kan ta kontakt med kontaktlærer.

Med vennlig hilsen

Rektor Signy Munkeby

Dato:10.03.20

Sted: Den Norske Skolen i Rojales

Tilbake til oversikt