Informasjon angående Covid-19 per 19.08.20

Informasjon angående Covid-19 per 19.08.20

Vi ønsker her å informere om skolens smittevernrutiner ved skolestart.

Informasjon til foresatte angående Covid-19 per 19.08.20

Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med Covid-19. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Det er trygt for elevene å gå på skolen

Nå er vi i gang med et nytt skoleår, og for å begrense smitte fortsetter vi med etablerte tiltak.

I skolehverdagen er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle bidrar i den felles dugnaden, og gjør en innsats for å følge rådene for smittevern.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • ha individuelt og personlig utstyr som kun brukes av den enkelte elev, jf utstyrsliste
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre
  • bruke munnbind ved ankomst skole og når man ikke sitter ved pulten i klasserommet

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis elever ikke føler seg bra:

Elever med luftveissykdommer, eller symptomer på dette, skal ikke møte på skolen.

Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Hvis noen andre hjemme har luftveissykdommer, eller symptomer på dette, skal de ikke følge elevene til skolen.

Hvis noen andre hjemme har fått påvist Covid-19, skal elevene ikke på skolen.

Hvis elever blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foresatte.

Elever må hentes, eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Foresatte skal ikke bli med inn på skolen

Vi tar imot elevene ute og ønsker at foresatte ikke blir med inn på skolen eller i klasserommet.

All kontakt med skolen fra foresatte, skal foregå via telefon og/eller e-post.

Husk å parkere på angitte plasser, altså ikke der det er markert gult, for å unngå farlige situasjoner!

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen

Alle må vaske hendene før de kommer på skolen og med en gang de kommer hjem.

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Mer informasjon kommer!

Tilbake til oversikt