Ledig lærerstilling fra 1.mars 2021

Ledig lærerstilling fra 1.mars 2021

Søknadsfrist: Snarest.

Den Norske Skolen i Rojales er en norsk privat barne-, ungdoms - og videregående skole som ligger på Spanias fastland, midt mellom La Manga og Alicante og ca. 10 km fra byene Torrevieja og Guardamar.

Vi tilbyr hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole, studiespesialiserende programområde.

Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter og vi følger de til enhver tid gjeldende norske læreplaner. Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen og 75 elever på videregående trinn.

På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Vi er en MOT-skole og gjennom hele året kurses elevene på ungdoms- og videregående trinn med det mål å bidra til å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, og som har MOT til å ta egne valg.

Aktuelle fag:
Spes.ped

Spansk 8.trinn

Norsk, vg2

Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2

Det kan også bli aktuelt med bare noen av de nevnte fagene.

GENERELT

Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som:
Har god relasjonskompetanse

Har god faglig bakgrunn 
Har god kunnskap om læringsprosesser og hva som påvirker disse
Er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi
Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet/personalet
Har forventninger til alle elevers potensiale 


Det forventes:
- at du forplikter deg til å arbeide etter de mål og retningslinjer skolens styre vedtar.
- at du bidrar til å videreutvikle skolen både faglig og sosialt.
- at du er synlig, tydelig, støttende og veiledende overfor dine kolleger.
- at du kommuniserer godt på alle nivåer og har gode samarbeidsevner.
- at du har evne til å skape god kontakt og godt samarbeid både innad i skolesamfunnet og i miljøet rundt skolen.
- at du har god kompetanse i bruk av IKT og digitale hjelpemidler. 

Vi kan tilby:
- en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, med engasjerte ansatte, elever og foresatte 
- en arbeidsplass med høy faglig kompetanse i personalet
- medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) 

- lønn etter KS minstelønnstabell. 

I henhold til Privatskolelovens § 4-3 må tilfredsstillende politiattest fremlegges ved tilsetting. 

I tillegg til egen søknad benyttes skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER 

Generell info om stillinger ved skolen finner du HER 

 

Tilsettingen er i første omgang fra 1.mars og ut skoleåret 2021.

Søknadsfrist: Snarest

Søknaden sendes pr mail til rektor signy.munkeby@dnsr.no

Tilbake til oversikt