Skolehverdagen på DNSR

Skolehverdagen på DNSR

Her kan du lese et lite intervju med Isabella fra 10. trinn om hennes erfaringer med skolen.

1.   Hvilken klasse går du i, og hvor mange år har du vært elev ved DNSR? 

Jeg gikk 1.-3. i Norge, 4.- 6. i Malaga, og kom hit i 7. klasse, og nå går jeg i 10. klasse.

2.   Hvorfor trives du ved DNSR? 
Pga. at alt er mye mere stabilt her en tidligere skoler. Folk blir lengre her, og det er mye mere sosialt her. Det er lett å få venner her, da alle er sosiale.

3.   Hva er den største forskjellen mellom DNSR og andre skoler du har gått på? 
Dagene er annerledes her enn i Malaga, og i Norge. Liker at vi begynner kl. 09.00 og slutter klokka 14.30 hver dag 

4.   Hva er det beste med DNSR og Spania? 
Det beste er venner, liker også norsk, engelsk, M&H og K&H.
Varmen, kan gå ut når som helst uten jakke. 

5.   Vil du anbefale andre å søke seg til skolen? 

Definitivt, du blir fulgt opp av lærere hele tiden, f.eks. på Teams. Vi får klare beskjeder fra lærerne, så vi vet bestandig hva vi skal gjøre. 

Intervjuer: Kirsti Egeland Vorkinnslien

Tilbake til oversikt