Intervju med foresatt på DNSR.

Intervju med foresatt på DNSR.

Nils Erik Palm Fauske, far til elev på VG3, forteller om sine inntrykk som forelder på DNSR.

1.     På hvilket/hvilke trinn har du barn ved DNSR? 

Vi har en sønn på VG3. 

2.     Hvor mange år har du hatt barn ved DNSR? 

Han har vært elev ved DNSR i 5 år 

3.     Hvordan er det å ha barn ved DNSR i forhold til andre skoler du har hatt barn ved? 

For vår del har det vært fantastisk. Klassene her er litt mindre, og det er mer tid til hver elev. For vår sønn har det vært veldig positivt å gå på DNSR. Miljøet og lærerne har gjort sitt til at han har trivdes veldig godt og hatt meget god utvikling. 

4.     Hvordan er det å være voksen i Spania med barn på norsk skole? 

Det er veldig fint. Det skjer mye på skolen (under normale omstendigheter) som bingo, foreldrekaffe og ungdomsklubb. Det er alltid anledninger til å treffe andre om man vil. En kan være så sosial som man bare vil, og blir alltid godt tatt imot på skolen. 

5.     Vil du anbefale andre å ta et år eller flere i Spania, og hvorfor? 

Ja, det vil jeg absolutt anbefale!  Spania har så mye å tilby.

Klimaet her er jo fantastisk for frosne nordmenn. Tror også barna og ungdommene vokser mye (foreldrene også) på å oppleve noe annet.

Vi er jo her på femte året og har ingen planer om å dra selv om vår sønn er ferdig nå til sommeren. 

6.     Noe mere du vil føye til? 

Nå under Corona- pandemien har vi følt oss veldig trygge på grunn av gode smittevernstiltak både på skolen og i lokalmiljøet.

 

Intervju av Kirsti Vorkinnslien Egeland

 

Tilbake til oversikt