Elevintervju VGS

Elevintervju VGS

På ny har en elev på skolen gitt et innblikk i skolehverdagen her på DNSR. 

1. Hvilken klasse går du i, og hvor mange år har du vært elev ved DNSR? 

Jeg går i VG3, og det er det tredje året mitt ved skolen. 

2. Hvorfor trives du ved DNSR? 
Jeg har aldri gått på norske skoler, men jeg har gått på internasjonale skoler tidligere, og lærte ikke så mye norsk. Foreldrene min er norske, men de er oppvokst i USA. Mine foreldre bestemte at jeg skulle begynne her.  

3. Hva er den største forskjellen mellom DNSR og andre skoler du har gått på? 
Her er det bare nordmenn, på de internasjonale skolene jeg har gått på var det folk fra hele verden. Jeg har gått på internasjonal skole i Sør-Korea og Dubai, mange av vennene mine var fra Pakistan, India, og andre arabiske land, men også fra Europa .
Lærerene virket ofte trøtte og slitne, og kunne rope når vi ikke hørte etter. Min er erfaring at de ropte og skrek mye, og det føles ydmykende. Er det noe som har skjedd her, blir vi tatt ut for en samtale.
Vi blir mere «straffet» på internasjonale skolene, her blir vi snakket med, det er mere rehabilitering på en måte. Straff gjør ting verre. Jeg har ikke sett mobbing ved DNSR, men enkelte ganger litt ekskludering. Lærerne er flinke til å prøve å løse det. 

4. Hva er det beste med DNSR og Spania? 

Jeg har opplevd at internasjonale skoler behandler elever dårlig ved de skolene jeg har vært elev tidligere.  

Hvordan lærerne behandler elevene; jeg ble overrasket over hvor fint læreren behandler oss her, nesten som en vennDa jeg gikk på internasjonal skole behandlet de oss som om vi var av en lavere status. 

Været er noe av det beste med Spania. Jeg har noen venner fra skolen, mange venner utenfor skolen også, fra forskjellige land. På fritisen er jeg ute, ser tv, gjør lekser. 

5. Vil du anbefale andre å søke seg til skolen? 
Ja, selvfølgelig!

6. Noe mere du vil si?

På internasjonal skole i Sør-Korea er det veldig høye krav ang. utdanning, og veldig mye lekser. Mange av elevene opplevde jeg som slitne og trøtte pga. at de går på ekstra skole der de ikke er ferdige før klokka 22.00. Her er det mye mindre lekser, faktisk mindre lekser enn det var på ungdomsskolen, ved den internasjonale skolen. Jeg lærer mye her, uten så mye lekser, da jeg får mye mere veiledning ved DNSR.  

Intervjuet av Kirsti Vorkinnslien Egeland

Tilbake til oversikt