Utlysning av ledige stillinger

Utlysning av ledige stillinger

IKT-ansvarlig 50% stilling
Vaktmester 25% stilling

Disse stillingene kan eventuelt kombineres.

 

Lærerstilling/er:
Fagbehov:
Engelsk usk og vg1, minimum 60 stp
Spes.ped:
Utdanning og erfaring med diagnoser som f.eks ADHD/ADD, tvangslidelser, kravangst, Tourettes, Aspergers syndrom og utfordringer innen autismespekteret for øvrig.
Engelsk og spes.ped kan eventuelt kombineres med andre fag og oppgaver.

IKT-ansvarlig:

Arbeidsområder:

God kjennskap til nettverksløsninger og vedlikeholdsarbeid av IKT-ressurser gjennom skoleåret. Viktig med generelt gode samarbeidsevner og å være løsningsfokusert i forhold til hele skolemiljøet.
 

Data:

Må ha god kjennskap til flere av skolen sine systemer, herunder administrere og vedlikeholde, samt klargjøre utstyr via følgende hovedressurser:

 • IOS på mac og iPad operativsystem for administrasjon av skolen sin datapark
 • O365 - skolen sin digitale læringsressurs og portal
 • iSkole - administrasjonsressurs for elevdata og vitnemålsføring
 • Feide - administrasjon av sikker innlogging i læringsressurser
 • Zuludesk (Jamf) - Mobile Device Management system
 • Epson - prosjektorer
 • Affy - hjemmeside
 • Clue - ordlistetjenester
 • Nettverk/server/skytjenester for sikker lagring og tilgang
 • Vedlikehold og drift av jordvarmeanlegg og luftesystemer: Thermia Robust og Airzone
 • Beherske godt norsk og engelsk. Det er en fordel om også spansk beherskes.
   

Vaktmester:

 • Forefallende arbeid på uteområdet og på skolens bygningsmasse innvendig og utvendig.
 • Det kan også bli noe samarbeid med skolens IKT-ansvarlig i forbindelse med f.eks montering av kabler, utstyr ol.
 • Norsk og engelsk må beherskes godt. Det er en fordel om også spansk beherskes.

Lærerstillinger

Generelt:

 • Du er en tydelig klasseleder med evne til å bygge gode relasjoner til elevene og være en tydelig klasseleder som viser varme og raushet
 • har god formidlingsevne og klarer å motivere, aktivisere og skape læringsglede
 • er bevisst på grunnleggende ferdigheter og praktiserer tilpasset og variert undervisning
 • er en robust og trygg voksen som er god på kommunikasjon, tilbakemeldinger og som samarbeider tett og godt med både elever, foresatte og kolleger
 • evner å stå i utfordrende situasjoner, er løsningsorientert, fleksibel, positiv og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • er målbevisst, utviklingsorientert og har høye ambisjoner på elevenes vegne
 • er samarbeidsvillig i forhold til undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid i profesjonelle læringsfellesskap
 • er strukturert og systematisk
 • er lojal mot skolens formål, elever, kollegaer, samt skolens ledelse og styre
 • bruker tilgjengelig teknologi aktivt i undervisningen for økt læringsutbytte for elevene
 • er nysgjerrig og aktiv i forhold til innføring av det nye læreplanverket

Spes.ped:

 • Legge til rette for elever med vedtak om spesialundervisning, slik at de opplever mestring faglig, sosialt og personlig.
 • Tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning for enkeltelever, mindre grupper og i ordinære klasser.
 • Sørge for et godt samarbeid mellom skole og hjem, samt mellom kolleger.
 • Ta aktivt del i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og dele din kompetanse og erfaring med kolleger i profesjonelle læringsfelleskap.

Kvalifikasjoner

 • Spesialpedagogisk utdanning tilsvarende minimum 60 studiepoeng.
 • Utdanning og erfaring med diagnoser som f.eks ADHD/ADD, tvangslidelser, kravangst, Tourettes, Aspergers syndrom og utfordringer innen autismespekteret for øvrig.

Stillingene lønnes etter KS lønnstabell

Personlig egnethet vektlegges.

Tiltredelse:

Lærerstilling/er: 1.august 2021
Data/vaktmester: Etter avtale, senest 1.august 2021

Vi mottar personlig søknad med CV på stillingene som IKT-ansvarlig og vaktmester.

Ved søknad på lærerstillinger benyttes i tillegg skolens eget søknadsskjema, det finner du HER

Generell info om stillinger ved DNSR finner du HER
 

Søknadene sendes post@dnsr.no

Søknadsfrist: 2.mai 2021

Tilbake til oversikt