Informasjon om skolestart

Informasjon om skolestart

HUSKEREGLER I OPPSTARTEN...OG NOEN UKER FRAMOVER

 • Elevene møter med munnbind og nyvaskede hender

 • Elevene går inn som vist på bildet – med god avstand til hverandre.

 • Foresatte følger 1.-3. klassinger og står sammen med barna til de går inn om morgenen og møter dem i porten ved skoleslutt.

 • Temperaturmåling av ledelsen
 • Elevene tas imot av kontaktlærer/lærer ved inngangen
  - ingen elever går inn i klasserommet før kontaktlærer/lærer er der
  - alle vasker / spriter hendene
 •   kontaktpunkter i klasserommet som bl.a. dørhåndtak

 • Munnbind
  - Elevene bruker munnbind både ute og inne – husk å ha med flere munnbind!
 • Elevene har med:
  - Matpakke – vaske hendene grundig før de spiser
  - Drikke for hele dagen – drikkekraner på skolen er av smittevernhensyn stengt
  - Liste med det elevene skal ha med av utstyr utarbeides på teamene - ingen elever
    deler utstyr!
 •  
 • Klassene lager sin egen hilsen i døra
 • Vasking av pulter hver gang vi kommer inn i et nytt klasserom og når vi avslutter  
  - en voksen sprayer på pultene og gir elevene papir - de tørker pulten og stolen
  - en voksen går rundt med søppelpose
  - vi vasker utstyr jevnlig
  - etter undervisningsøktene skal alle vaske egen pult og stol. En voksen vasker

Tilbake til oversikt