Oppstart med MOT

Oppstart med MOT

MOT-coachene Truls og Einar var fredag 10. september rundt i klassene.

Det er vanlig at vi kommer innom klassene vi har MOT-økter sammen med, og overbringer en liten gave som en påminnelse om MOT's kjerneverdier:

MOT til å bry seg

MOT til å si nei

MOT til å leve

En passende MOT-buff er årets påminnelse, og vi takker for nok en hyggelig oppstartsrunde med alle klassen på ungdomsskolen og videregående skole!

Beste hilsen Truls og Einar

Tilbake til oversikt