Foresattportalen Skooler

Foresattportalen Skooler

Skolens læringsportal gir foresatte tilgang til læringsportalen via app eller nettleser.

Er du ny bruker, eller gammel bruker med innloggingsproblemer, kan du få hjelp ved å se på vedlagte dokument:

SKOOLER Foresatt innlogging

Ta kontakt med avdelingsleder Einar lerheim for flere spørsmål.

Tilbake til oversikt