Tillitselevene har talt

Tillitselevene har talt

I løpet av september og oktober har alle klasser på DNSR valgt tillitselever, og vara.

Disse har allerede hatt flere møter, blant annet for å organisere den kombinerte bingo/rosabasaren skolen arrangerte med tanke på årets TV-innsamling, sammen med PLAN, med fokus på barneekteskap.

Der fikk vi allerede en smakebit av hvor energiske, engasjert og empatiske denne gjengen er. På svært kort varsel fikk de pyntet skolegården i rosa, samt holdt en sterk og viktig appell.

På møtene i høst har vi diskutert viktigheten av å ha et aktivt elevråd på skolen. Vi har lært at på DNSR er det litt annerledes enn på andre skoler, hos oss kan nemlig elevrådsleder delta på skolens styremøter, og få fram elevens stemme.

Vi har videre lært hva et styre er, og hvilke verv som er viktige. Sammen ble vi enige om 5 stillinger, og alle tillitselever fikk så mulighet å “søke” på de ulike vervene. I uke 45 var det klart for valg. Alle som hadde meldt interesse holdt en liten appell der de presenterte seg, utdypet hva de ville fokusere på dersom de ble valgt og oppmuntret de andre til å stemme på nettopp dem.

Rektor var til stede og samlet inn stemmesedler. Det var flere som hadde søkt på samme verv, og under opptelling var det lenge jevnt og spennende. Til slutt fikk vi styret på plass, og alle ble applaudert.

Resultat:

Leder: Marielle, vg3

Nestleder: Chaima, 8. trinn

Referent: Hedda, 6.trinn

PR.ansvarlig/markedsføring: Leah, 10. trinn og Silje, 8.trinn

Økonomiansvarlig: Gabriela, vg1 og Noa, 5.trinn

Etter valget var det åpent møte der alle tillitselever la fram saker fra sine klasser. Som sagt er dette en engasjert gjeng, og da klokka var 13:15 (og det er friminutt) var det fortsatt heftig debatt på møterommet......så vi droppa friminutt og bare kjørte på!

Her snakker vi prioritering!

 

To be continued....:-)

Hanne Line

Tilbake til oversikt