Alfabetfest på 1. trinn

Alfabetfest på 1. trinn

Hurra! Førsteklasse har lært alle bokstavene i alfabetet. Det må selvfølgelig feires med diplom, ballonger og litt ekstra lek og moro

På DNSR har vi rask bokstavprogresjon der førsteklassingene blir introdusert for to nye bokstaver hver uke.

Rask bokstavprogresjon gir bedre mulighet for tilpasset opplæring både for elever som strever, og for elever som allerede er godt i gang med lesing og skriving.

Nå gleder vi oss til mange gode lese- og skriveøkter utover våren!

Tilbake til oversikt