Ledig stilling ved Den Norske Skolen i Rojales

Ledig stilling ved Den Norske Skolen i Rojales

Ledig stilling som sosialrådgiver fra høsten 2022.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende 50%-stilling som sosialrådgiver fra august 2022.

Søknadsfrist: 11.mars 2022

Vi søker etter faglig og sosialt trygge kolleger som er kreative, fleksible, med solid relasjonskompetanse og som har en bevisst holdning til å bygge på det positive heller enn å være «feilsøkere», både hos elever, kolleger og øvrige aktører i skolesamfunnet. På Den Norske Skolen i Rojales tar vi vårt mandat om å bidra til robuste barn og ungdommer som rustes for framtiden på alvor.

Stillingen som sosialrådgiver

Overordnet:

 • Elevenes psykososiale miljø
 • §9A-3

 • Hjelpe elever til å finne seg til rette på skolen
 • Samtaler med enkeltelever om hvordan de har det, og støtte dem hvis ting er vanskelig.
 • Å arbeide for og med elever som trenger ekstra støtte og tilrettelegging på skolen; psykisk og/eller sosialt.
 • Personlige, sosiale, emosjonelle opplevelser og vansker
 • Tanke- og følelsessortering (generelt psykiske utfordringer rundt følelser som sinne/frustrasjon, tristhet/nedstemthet, redsel/angst, likegyldighet)
   

Samarbeid

 • Veilede/skolere personalet om ulike tema; relasjoner, fysisk og/eller psykisk helse, sosialt samspill, ulike metoder
 • Oppsøke og opparbeide kontakt med hjelp utenfra
 • Tett kontakt med hjelpeinstanser og hjemmet
 • Videreformidle ikke-taushetsbelagt info fra elever/foresatte til kontaktlærer/ledelse
 • Tett kontakt med ledelsen og spespedkoordinator
 • Delta i samarbeidsmøter/team etter ønske og behov
 • Være en ressurs for kontaktlærer/team.

Generelt om skolen
Den Norske Skolen i Rojales er godkjent av både norske og spanske myndigheter som en norsk, privat grunn- og videregående skole, beliggende på fastlandet i Spania, mellom Alicante og La Manga og ca.10 min fra byene Torrevieja og Guardamar.

Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen, samt for 75 elever på videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen befinner seg i Spania, men følger Friskoleloven og gjeldende norske læreplaner. Hos oss kan elevene altså gå hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole.

På skolen vår er vi opptatt av å bidra til utvikling av HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Hver skoledag starter i basisgrupper hvor elevene møter sin basislærer/kontaktlærer og hvor temaet er hvordan legge opp dagen, og om faglig og sosial utvikling. Elevmedvirkning og tilpasset opplæring er viktige stikkord her.

Ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania, kan vi tilby spennende og utfordrende jobber i en 1 - 13-skole i krysningen mellom et spansk og internasjonalt miljø.

Trykk her så finner du:

  1. Nærmere informasjon om stillinger ved skolen
  2. Et innblikk i hvordan vi har det ved Den Norske Skolen i Rojales får du ved å gå inn på skolens hjemmeside: www.dnsr.no


Søknadsfrist: 11.mars 2022

CV og personlig søknad sendes: post@dnsr.no

Aktuelle kandidater inviteres til jobbintervju i Oslo i uke 16.

Spørsmål om stillingen på tlf +34 966719684, eller pr mail til rektor signy.munkeby@dnsr.no

 

 

Tilbake til oversikt