Jobbe som miljøarbeider ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania?

Jobbe som miljøarbeider ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania?

Vi tilbyr spennende og utfordrende stillinger som miljøarbeidere skoleåret 2022-2023

Søknadsfrist: snarest.

 

Vi søker etter faglig og sosialt trygge kolleger som er fleksible, løsningsorienterte, med solid relasjonskompetanse, og som har en bevisst holdning til å bygge på det positive heller enn å være «feilsøkere», både hos elever, kolleger og øvrige aktører i skolesamfunnet. På Den Norske Skolen i Rojales tar vi vårt mandat om å bidra til robuste barn og ungdommer som rustes for framtiden på alvor.

Med forbehold om tildeling av midler fra PPT-utland vil det fra august 2022 bli 2-3 ledige stillinger som miljøarbeider i 50-60 % stilling. Stillingene omhandler støtte til elever med spesielle behov og ekstra styrking i fag i enkelte klasser.

Kvalifikasjoner

  • Erfaring med arbeid med arbeid med barn og ungdommer.
  • Relevant utdanning
  • Personlig egnethet vektlegges
     

Generelt om skolen
Den Norske Skolen i Rojales er godkjent av både norske og spanske myndigheter som en norsk, privat grunn- og videregående skole, beliggende på fastlandet i Spania, mellom Alicante og La Manga og ca.10 min fra byene Torrevieja og Guardamar.

Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen, samt for 75 elever på videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen befinner seg i Spania, men følger Friskoleloven og gjeldende norske læreplaner. Hos oss kan elevene gå hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole.

På skolen vår er vi opptatt av å bidra til utvikling av HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Hver skoledag starter i basisgrupper hvor elevene møter sin basislærer/kontaktlærer og hvor temaet er hvordan å legge opp dagen, og om faglig og sosial utvikling. Elevmedvirkning og tilpasset opplæring er viktige stikkord her.


Ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania, kan vi tilby spennende og utfordrende jobber i en norsk 1. – 13. -skole i krysningen mellom et spansk og internasjonalt miljø.

Her finner du
Nærmere informasjon om stillinger ved skolen
Et innblikk i hvordan vi har det ved Den Norske Skolen i Rojales får du her
www.dnsr.no

CV og personlig søknad sendes: post@dnsr.no

Spørsmål om stillingene kan stilles på +34 966719684, eller pr mail til rektor signy.munkeby@dnsr.no

Tilbake til oversikt