HOLDNINGSKAMPANJE: “Ungdom - skjerp dere!”

HOLDNINGSKAMPANJE: “Ungdom - skjerp dere!”

8. klasse har den siste tiden jobbet med tema “språkbruk blant ungdom”.

Tidlig i perioden fikk elevene et oppdrag, de skulle lage plakater til bruk i en holdningskampanje rettet mot ungdom for å opplyse og bevisstgjøre hvor viktig språket vårt er.

Oppdraget kom på bestilling fra DNSR og MOT.

Arbeidet har vært variert, en del teori, men også praktiske øvelser. Vi leste flere leserinnlegg og blogger skrevet av ungdom, vi måtte “gå i oss selv” og erkjenne at vi også iblant bruker uheldige ord, vi lærte om hva trakasserende og diskriminerende språkbruk er og vi øvde på ulike teknikker for å få fram sterke budskap gjennom tekst og bilder.

Vi har lært om AIDA, reklamens språk, blikkfang, stoppord, fargebruk, logo og andre retoriske virkemidler. Til slutt måtte elevene presentere sine plakater for en fagjury, der de skulle gjøre rede for hvordan de hadde tenkt underveis, og forsvare de valg som var gjort på plakaten.

Helt til slutt ble plakatene vist til elevene på vg3, som nettopp er i målgruppen. Elevene på vg3 fikk i oppgave å velge ut de 3 “beste” plakatene, og de måtte begrunne hvorfor. Dette ble faktisk litt vanskelig....

8. klasse har laget mange sterke og appellerende plakater. Etter mye diskusjon, argumentasjon og samsnakk kom vg3 fram til at plakatene til Tilde, Dag & Philip og Silje utmerket seg på en spesiell måte. Vinnerne ble annonsert på basis dagen etterpå, til applaus fra medelever. Premien er et gavekort på en lokal restaurant – NYT!

Alle plakater vil nå bli å se i egen utstilling i trappoppgangen på nybygget. Vi anbefaler alle elever, lærere og foresatte til å komme innom å se på vårt arbeid.

Hanne Line

Tilbake til oversikt