VI ØNSKER SØPLA DI!

VI ØNSKER SØPLA DI!

Til prosjektet NATUR i uke 46, ønsker vi oss det du måtte ha av søppel.

For eksempel plastemballasje, papp (skoesker o.l.) hermetikkbokser, tekstiler, glass m.m.

Ikke matavfall. Søpla du leverer må være ren.

Leveres til kontaktlærer fredag morgen i uke 45.

Takk for at du bidrar.

Tilbake til oversikt