Førskoledag!

Førskoledag!

Onsdag hadde vi seks nye førsteklassinger med foresatte på besøk.

Mio (klassebamsen) var kjempespent på å møte de nye førsteklassingene, og det ble en hyggelig dag med å bli kjent med skolen. Vi gleder oss til å møtes igjen til skolestart!

Tilbake til oversikt