Første skoledag!

Første skoledag!

I dag var den høytidelige dagen kommet for første skoledag.

For noen var det aller første skoledag, og mye spennende å tenke på i skolegården. For andre var det første møte med en nye skole, og et nytt land, mens det for andre igjen var et gjensyn med gamle klassekamerater. 

Felles for alle var nok en forhåpning om å starte et nytt skoleår med å få komme i gang med å bli kjent med hverandre, både elever, foresatte og ansatte ved Den norske skolen i Rojales.

Etter vår tradisjonelle sangvelkomst, med skolesang og nydiktet personalsang, ble alle ønsket velkommen av rektor Signy. 

I tur og orden ble klassene lest opp, fikk hilse på lærerne sine, før turen gikk til klasserommene og videre aktiviteter for å bli kjent og forberede seg til det nye skoleåret.

Foresatte fikk informasjon fra administrasjonen i hovedbygget mens elevene hadde sine økter i klassen.

Vi håper at alle fikk en god og trygg første skoledag, og gleder oss til å fortsette samarbeidet med dere alle.

 

Tilbake til oversikt