Foresattportalen - Skooler

Foresattportalen - Skooler

Da er læringsportalen tilgjengelig for foresatte.

I dag kom de siste dataoverføringene på plass, slik at du som foresatt kan følge med på ditt barn sin skolehverdag på en oversiktlig og grei måte.

Her får du oversikt over fravær, oppgaver og vurderinger, ukeplaner og meldinger som angår skolehverdagen.

Vi arbeider for å få samlet alt av relevant informasjon til foresatte på ett sted, nemlig i Skoolers foresattportal.

Du logger deg inn her: https://parent.dnsr.no/

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang er:

1) Oppgi en mail-adresse.

2) Oppgi personnnummer til første gangs registrering.

Disse 2 opplysningen kan gis til enten kontaktlærer eller undertegnede. 

Ta kontakt med undertegnede i kontortiden, eller send en mail om du har spørsmål til innloggingen.

(Mail: einar.lerheim@dnsr.no)

Beste hilsen

Einar Lerheim

Avdelingsleder ungdomsskolen

Den Norske Skolen i Rojales

03170 Rojales (Alicante), Spania

Tlf: +34 966 719 684

Tilbake til oversikt