Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/f/1/cf76cuh7m/webroots/r617147/utilities/functions.php on line 738 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/f/1/cf76cuh7m/webroots/r617147/utilities/functions.php on line 738 Barneekteskap - Den norske skolen i Rojales - norsk skole i Spania
Barneekteskap

Barneekteskap

BARNEEKTESKAP

Et tverrfaglig prosjekt i 10. trinn

Skrevet av: Gard A. Narmo, Kaja Dahl og Sofie K. Westervold

15 millioner jenter under 18 år blir hvert år giftet bort. Disse jentene kjenner ikke alltid mennene de blir giftet bort til. Noen av disse mennene kan være veldig voldelige. Vi i 10.klasse har i 3 uker jobbet med tema barneekteskap for å finne ut mer om hvor dette skjer, årsaker til dette, konsekvenser dette har for jentene og til slutt har vi diskutert hva vi kan gjøre for å få slutt på denne praksisen. I tillegg har vi hatt en markering av den internasjonale jentedagen sammen med alle på DNSR.

Hva er årsakene til at barneekteskap skjer?

Årsakene til at barneekteskap skjer er forskjellig fra land til land. For det første er det for mange fattige familier for kostbart å ha barnet sitt hjemme og derfor gifter de bort barnet sitt. En annen årsak er at det er en lang tradisjon i noen områder av landet at barneekteskap skal skje, og mange familier er redde for å bli "hengt ut" dersom de ikke følger kulturen og tradisjonene. En tredje grunn kan være at foreldrene ikke vet konsekvensene for barnet når det blir giftet bort. En fjerde forklaring kan være fordi barnet vil bli giftet bort, men dette har vi lært at ikke er så vanlig. De fleste jenter i tenårene ønsker mest av alt å bo hos sin familie, gå på skole og være vanlig ungdom, de ønsker sjelden å bli kone, mor og stelle i heimen. En femte årsak er at det kan skje fordi foreldrene mangler kunnskap om lovverket i landet. Vi har lært at mange barneekteskap faktisk skjer i land som ifølge loven har 18-årsgrense for ekteskap, men foreldre vet ikke dette, de skjønner ikke at de bryter loven. En sjette grunn er at foreldrene tror at barnet skal få det bedre når de blir giftet bort. En sjuende årsak er at det kan skje fordi foreldrene gifter bort barnet sitt til en rik mann som må betale for å kunne gifte seg med henne og da får foreldrene penger av han. Til sist kan det nevnes at det skjer fordi foreldrene gifter barnet sitt bort til en mann som de tror kan ta bedre vare på henne enn de selv kan.

Hva er konsekvensene?

Når jenter under 18 år blir giftet bort mister de ofte muligheten til å gå på skole og få en utdanning. De må være hjemme for å ta vare på hus og barn. De mister barndommen sin. Jentene som blir giftet bort må vanligvis flytte fra familien og vennene sine, og får ofte aldri se dem igjen. Mange av disse jentene bli også utsatt for overgrep av ektemannen sin. Mange av jentene får barn tidlig, dette går utover helsen deres og kan føre til dødsfall som følge av komplikasjoner under graviditeten eller selve fødselen. Et barn er ikke klar til å få et eget barn! Det kan ofte føre til depresjoner, lav selvtillit og sosial angst. Jentene føler seg også veldig isolert fra omverdenen. Mennene til disse jentene har ingen respekt for dem, og de tar ikke vare på hverken dem eller barna de får. Siden jentene er barn selv, er det også vanskelig for dem å ta vare på ett barn. Det har de ikke lært på grunn av sin unge alder. Konsekvensene blir at de havner i en vond sirkel som det nesten er umulig å komme ut av og de ser ingen vei ut.

Hva vi har gjort

Vi i 10.klasse har jobbet med tema barneekteskap de siste ukene. Stort sett hver time har vi sett en episode fra serien "Stuck", der vi kan se hvordan noen av jentene har det når de blir giftet bort. Episodene er filmet i Bangladesh, Malawi, Vietnam og Kambodsja, land der det er vanlig at små jenter blir giftet bort. Vi anbefaler at alle ser denne serien. Etter hver episode har vi diskutert i små grupper ulike påstander og etterpå har vi delt våre tanker med resten av klassen. Vi har måtte tenke over hvorfor noen foreldre synes at det er greit å gifte bort barnet sitt fordi det er en lang tradisjon for det i landet. Vi har måtte ta stilling til hvorvidt det er foreldrene som har ansvar for at barnet blir giftet bort eller ikke. Vi har drøftet om barneekteskap er det samme som tvangsekteskap. Vi har også lært at årsaken til barneekteskap ikke alltid er på grunn av fattigdom, men like mye kultur og tradisjon. Det er også rike mennesker som praktiserer barneekteskap. Det har vært særlig interessant å snakke om forskjellige måter vi kan få stopp på barneekteskap. Den 10.oktober markerte vi den internasjonale jentedagen.

Den internasjonale jentedagen på Den Norske Skolen i Rojales.

Siste dag før høstferien markerte vi den internasjonale jentedagen. Alle på skolen var oppfordret til å kle seg i rosa, og det var annonsert en uhøytidelig konkurranse som handlet om at den klassen som var "mest" rosa ville få en premie. Da dagen kom så var nesten alle kledd i rosa klær, store og små.  Vi så flere som kom med rosa hår, noen i rosa morgenkåpe, rosa sminke i ansiktet og rosa parykk. Andre hadde klistremerker som var rosa, bar på rosa ballonger og andre "tings" som de skulle pynte klasserommet sitt med.

Noen klasser brukte en skoletime til å pynte klasserommet sitt helt rosa. Andre brukte friminutt og basis.  I matfri gikk alle ut på trappa i sine rosa klær med ballonger og masse annet rosa for å ta et fellesbilde. Etterpå kom elevrådet og tok bilder av alle klasserommene slik at de kunne kåre rommet som var "mest rosa". Det var ikke lett å bestemme en vinner. Mange elever på alle trinn hadde jobbet ekstra mye med å være mest rosa. Vi i 10. trinn hadde smugkikket i klasserommene til 7. trinn og 8-9.trinn, og vi så at ALT var rosa. Mange hadde tatt med massevis av stæsj hjemmefra og brukte faktisk friminutt til å pynte sine klasserom. Vi fikk litt panikk, vårt rom var ikke så bra.......men vi hadde jo jobbet så mye med tema, og var enige om at vi ville vise oss fram. Da vi møttes til 2. økt var alle enige om fullt fokus – vi har 40 minutt på å forvandle rommet vårt!  Ved hjelp av rosa duker, et stort antall ballonger, rosa papir og servietter, i tillegg til veggplakater og bilder som hang på veggene som vi hadde jobbet med i flere timer på forhånd, forvandlet vi rommet vårt til et magisk rosa paradis. De som ikke hadde med rosa klær lagde seg klær av papir! To av elevene lagde faktisk pannebånd av rosa servietter til ALLE i klassen. Dette hadde vi på oss da vi gikk ut for å ta bildet. Vi ble etter hvert utnevnt til den "mest rosa klassen", og føler oss både stolt og glad.

Men, det viktigste denne dagen var jo ikke å være mest "rosa". Det viktigste var å sette fokus på en praksis som er mer utbredt enn mange av oss var klar over, og få oss til å tenke over hva vi kan gjøre.

Hva kan vi gjøre?

Det er mange ting man kan gjøre for å forhindre barneekteskap. Noen av de tiltakene som vi har diskutert i klassen er; At myndighetene i alle land må innføre 18 års aldersgrense på ekteskap. Det betyr faktisk at loven i Norge må endres.....

Det innføres 21 års fengselsstraff for foreldre som gifter bort barna sine som er under 18 år. Alle barn får opplæring i rettighetene sine og om hvor de kan henvende seg for å få hjelp ved rettighetsbrudd. Myndigheter og organisasjoner må jobbe for å endre holdningen til gutter og menn. Det viktigste tiltaket som klassen kom fram til er at alle jenter i fattige familier får tilbud om gratis yrkesopplæring slik at de kan får jobb og støtte familien økonomisk. Utdanning ser ut til å være en særlig viktig faktor når det gjelder å få ned antall barneekteskap.

Hva vi har lært

Vi har som sagt lært en del om barneekteskap de siste ukene.  De fleste i klassen trodde at barneekteskap handlet mest om religion, men etterhvert så lærte vi at det ikke nødvendigvis har med religionen å gjøre, men det handler mer om fattige og fortvilte familier som ikke vet hva annet de skal gjøre, tradisjon og kultur. De fleste av oss trodde også at det var 18 års grense for å gifte seg i Norge, men det viser seg at det er 16 år. Det vil si at loven i Norge faktisk tillater barneekteskap. Hvordan er det mulig?

I mange av landene der det skjer barneekteskap er det faktisk 18 års grense for gifte seg, men mange er ikke klar over dette. Det er også mange som ikke bryr seg om loven, for de vet at myndighetene ikke gjør noe likevel. Det landet som har mest barneekteskap er Niger.  

Vi har lært om hvor mange jenter som blir giftet bort, og mange ble veldig overrasket over at det er 15 millioner jenter i året, dette betyr 1 jente per annet sekund, 40000 jenter om dagen. Til slutt i prosjektet har vi diskutert ulike tiltak som vi og verden kan gjøre for å få slutt på barneekteskap, og sett at utdanning og informasjon om ens rettigheter er særlig viktig for jentene i disse landene.

Tilbake til oversikt