Ledige stillinger skoleåret 2018/19

Ledige stillinger skoleåret 2018/19

Nærmere informasjon om antall stillinger og innhold i stillingene kommer på skolens hjemmeside i løpet av uke 5 - 6.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju i Oslo 8. - 9.mars.

Jobbsøknadsskjemaet på skolens hjemmeside finner du her, med oppdatert søknadsfrist 12.februar 2018. 

Tilbake til oversikt