Skooler - Siste oppdatering

Skooler - Siste oppdatering

Sikkerhetssertifikatet til foresattportalen er nå oppdatert.

I løpet av forrige uke kom læringsplatformen vår, Skooler, med mange oppdateringer som skal gi økt funksjonalitet for skolens brukere. Vi håper at dere er tålmodige i en liten periode der det har blitt noen mangler i dataoverføringen fra vårt skoleadministrative system, iSkole, til Skooler, slik at alle foresatte ikke har tilgang i øyeblikket.

Nå skal det være mulig å både logge seg inn, og å registrere seg på nytt ved behov, så lenge du har oppgitt e-post og fødselsnummer til undertegnede.

Håper også at alle har mulighet å komme på fellesdelen av foreldremøte tirsdag 6. mars, kl. 18.10 - 18.50, der det vil være mulig å få hjelp med foresattportalen.

Beste hilsen

Einar Lerheim

Avdelingsleder ungdomsskolen.

Tilbake til oversikt