Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/f/1/cf76cuh7m/webroots/r617147/utilities/functions.php on line 738 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/f/1/cf76cuh7m/webroots/r617147/utilities/functions.php on line 738 Realfagsdagen 2018 - Den norske skolen i Rojales - norsk skole i Spania
Realfagsdagen 2018

Realfagsdagen 2018

På jobb på DNSR – Realfagsdagen 13. mars 2018

                             

Elevene på VG3 ved DNSR er journalister i forbindelse med Realfagsdagen på skolen. De har ansvar for tekst, bilder og film/video som dokumenterer de ulike aktivitetene innenfor matematikk og naturfag.

I forkant av dagen har elever og lærere på VG3 gjennomgått og fordelt ulike arbeidsoppgaver som de skal konsentrere seg om. De ulike gruppene skal jobbe med film/video, tekst og bilder.

Morgenmøte

På morgenmøtet i redaksjonen studerer vi skolens oppsatte rulleringsplan, hvor de ulike stasjonene er beskrevet. Her ser vi også elevfordelingen. Vi ser over arbeidsoppgavene på nytt slik at vi kan legge en plan for det videre arbeidet.

Aktuelle spørsmålsstillinger:

  • Hva skal vi ha blikk for på Realfagsdagen?
  • Hvordan bør vi forholde oss til det journalistiske oppdraget?
  • Hvordan skal vi organisere oss for å ivareta oppdraget best mulig?

Elevenes fortsetter med de ulike arbeidsoppdragene før de klarstiller og publiserer saken.

                                    

                                    

Ut i felten

Elevene tar så turen opp til de ulike postene, filmer, tar bilder og intervjuer elever og lærere de møter. En av oppgavene er å snakke med de ulike gruppene, og til å få dem til å fortelle hva de holder på med. Kanskje dukker det opp informasjon som gjør at saken får en litt annen dreining enn det vi i utgangspunktet hadde tenkt. Viktige arbeidsredskaper er presseblokk, lydopptaker, fotoapparat og filmkamera, samt oversikt over rulleringen av trinnene. Navn og sitater noteres nøyaktig. Ingen ønsker å bli feilsitert, og bilder av personer er alltid godt stoff. De forskjellige typer medier skal tilsammen formidle informasjon og stemning.

Tilbake på kontoret

Når runden er ferdig, drar elevene tilbake på kontoret. Her må de skrive ut saken, gå igjennom bilder og redigere film. De skal blant annet lage en tekst som setter Realfagsdagen inn i en sammenheng. De skal renskrive intervjuene med personene de møtte på de ulike postene, og jobbe med filmredigering og bilder/bildetekst. Nå er det om å gjøre å være nøyaktig slik at bilder og sitater blir knyttet til riktig person. Når dette arbeidet er gjort, fortsetter de med redigering og ferdigstilling.

Reportasjen er i postkassa

Elevene sender sin reportasje om Realfagsdagen til IKT-ansvarlig ved skolen, som publiserer dette på skolens hjemmeside og Facebook-

May og Truls

 

 

 

Tilbake til oversikt