Ung MOTivator på DNSR!

Ung MOTivator på DNSR!

I går ble 6 flotte ungdommer utdannet til Unge MOTivatorer her på skolen!

Tore og Sverre kom helt fra Norge for å utdanne våre ungdommer denne dagen. 

De hadde en fantastisk dag med ungdommene, og fikk virkelig jobbet med MOT sine kjerneverdier.

Unge MOTivatorer er ungdom som oppfyller en del kriterier som både forbilder og rollemodeller for andre, og som støtter og løfter medelever, og bidrar i skolemiljøet på en god måte.

Vi vil få se mye mer til disse i løpet av våren og fra skolestart av til høsten. På ulike fellesarrangementer gjennom skoleåret vil disse ungdommene være sterkt delaktige i å få laget gode opplevelser i lag!

Glimt fra samlinga, med både fokus og latter!

Tilbake til oversikt