Velkommen til skolestart!

Velkommen til skolestart!

Onsdag 22.august kl.10.00 møtes vi til et nytt skoleår.

Vi gleder oss til å ønske alle nye og gamle elever og foresatte velkomne til et nytt flott skoleår.

Elevene har oppmøte fra kl. 10.00 - 12.00 med en kort skoledag hvor vi gjør oss kjent og deler viktig informasjon ved oppstarten. Vi ønsker samtidig alle foresatte velkomne til en samling med nyttig informasjon for skoleåret. Vi starter felles i skolegården ved nybygget før elevene blir ropt opp og går til klasserommene.

Vel møtt!

Tilbake til oversikt