INVITASJON TIL TEMAMØTE OM MOT OG MOBBING

INVITASJON TIL TEMAMØTE OM MOT OG MOBBING

Vi inviterer herved ALLE foresatte (1.-13.trinn) og elever fra 9.trinn til et annerledes møte.

INVITASJON TIL TEMAMØTE OM MOT OG MOBBING

Vi møtes for å samtale om viktige temaer angående oppvekstmiljø, og samspill mellom barn/unge og voksne.

Det vil bli en kort introduksjon fra skolens MOT-informatører og Olweusinstruktør, før det blir gruppediskusjoner, både med og uten ungdom.

Benytt muligheten og skap diskusjon, kom med innspill og hør ungdommens syn!

Sted:         Nybygget på DNSR

Tid:           Onsdag 21. november, kl. 17.30 – 19.30

                  (Rett før ungdomsklubben)  Lett serveringJ

Vennlig hilsen

 Bente, Truls og Einar

Tilbake til oversikt