Ledige stillinger fra august 2019

Ledige stillinger fra august 2019

AVDELINGSLEDER VGS og SPES.PED. KOORDINATOR

Søknadsfrist: 13.mars 2019

Den Norske Skolen i Rojales er en norsk privat barne-, ungdoms - og videregående skole som ligger på Spanias fastland, midt mellom La Manga og Alicante og ca. 10 km fra byene Torrevieja og Guardamar. Vi tilbyr hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole, studiespesialiserende programområde. Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter, og vi følger de til en hver tid gjeldende norske læreplaner. Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen og 75 elever på videregående trinn. På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Gjennom det forebyggende programmet Olweus systematiserer vi arbeidet mot mobbing og antisosial adferd. Vi er også en MOT-skole og gjennom hele året kurses elevene på ungdoms- og videregående trinn med det mål å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, og som har MOT til å ta egne valg.

 

 

SPES.PED. KOORDINATOR

Den Norske Skolen i Rojales jobber for å sikre en best mulig tilpasset opplæring for alle elevene ved skolen. Opplæringen skal ta hensyn til at elevene er ulike og har behov for individuell tilpasning. Elever som ikke kan gjøre seg nytte av den ordinære undervisningen har rett på spesialundervisning etter Friskolelova § 3-6. Av ansvarsoppgaver for spesialpedagogisk koordinator kan nevnes:

* Koordinering av spesialundervisningen ved skolen

* Samarbeide med / veilede lærere, elever og foresatte

* Samarbeide med PPT-utland

* Bistå i prosesser ved henvisninger til PPT-utland

* Kartlegge, samt bistå lærer med kartlegginger

* Ansvar for gjennomføring av samarbeidsmøter

* Ansvar for spesialundervisningsmateriell

 

 

AVDELINGSLEDER VGS

Den Norske Skolen i Rojales har valgt å ikke ha inspektør og har fordelt administrasjonsressursen på avdelingsleder barneskole, ungdomsskole og videregående.

Sammen med rektor utgjør dette skolens ledelse, og lederteam har faste møter 2 ganger pr uke.

 

Av ansvarsoppgaver for avdelingsleder vgs kan nevnes:

* Bidra til utvikling og ledelse av Den Norske Skolen i Rojales

* Lede vgs-teamet

* Pedagogisk utviklingsarbeid på teamet

* Koordinerende ansvar for fellesaktiviteter på teamet.

* Holde seg oppdatert på aktuelle lover, regelverk og rundskriv

* Ta imot og følge opp nye elever og ansatte

* Eksamensavvikling

* Vitnemål vgs

* Yrkesrådgiving usk/vgs

 

For begge stillinger søkes kollega som har: - relevant utdanning og praksis - god kjennskap til grunnopplæringen, gjerne fra både grunnskole, videregående skole og privat skole.

Begge stillinger kombineres med undervisning.

 

GENERELT

Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som: Har god faglig bakgrunn og høy kompetanse Har god kunnskap om læringsprosesser og hva som påvirker disse Har god relasjonskompetanse Er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet/personalet Har forventninger til alle elevers potensiale

Det forventes:

- at du forplikter deg til å arbeide etter de mål og retningslinjer skolens styre vedtar.

- at du bidrar til å videreutvikle skolen både faglig og sosialt. - at du er synlig, tydelig, støttende og veiledende overfor dine kolleger.

- at du kommuniserer godt på alle nivåer og har gode samarbeidsevner.

- at du har evne til å skape god kontakt og godt samarbeid både innad i skolesamfunnet og i miljøet rundt skolen.

- at du har god kompetanse i bruk av IKT og digitale hjelpemidler.

Vi kan tilby:

- en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, med engasjerte ansatte, foresatte og elever

- en arbeidsplass med høy faglig kompetanse i personalet

- medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)

-lønn etter KS minstelønnstabell.

 

I henhold til Privatskolelovens § 4-3 må tilfredsstillende politiattest fremlegges ved tilsetting.

 

I tillegg til egen søknad benyttes skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER

Generell info om stillinger ved skolen finner du HER

 

Søknadsfrist: 13.mars 2019

Søknad sendes pr mail til rektor signy.munkeby@dnsr.no

 

Aktuelle søkere blir innkalt til jobbintervju i Oslo. Originale attester medbringes på intervjuet.

Tilbake til oversikt