Bra nok - For faen!

Bra nok - For faen!

Sammen kan vi snu "Generasjon Prestasjon" til "Generasjon Bra Nok". Vil du bli med?

Tirsdag 26.mars kl 17 inviterer FAU og skolen til foredrag med Ida Johanna Aaraas.

Fra hennes egne erfaringer kan vi lese følgende:

"Gjennom musikk, videoer, statistikk, engasjement og humor når jeg inn til målgruppen. 

Tema jeg snakker om er psykisk helse, hvordan sosiale medier påvirker oss, hvordan snu generasjon prestasjon til genersjon bra nok, lederskap, selvtillit og selvfølelse.

Ikke bare snakker jeg om temaene, men jeg gir også ungdommene konkrete mentale verktøy som gjør dem bedre rustet til å stå opp mot press."

Kilde: 

https://www.ungcoaching.com/

Tilbake til oversikt