Reiseliv og språk på DNSR

Reiseliv og språk på DNSR

Nå kan du velge «Reiseliv og språk» som programfag på Den Norske Skolen i Rojales!

– Vi synes skolens beliggenhet er perfekt for akkurat dette programfaget. Vi får mulighet til å praktisere og lære også utenfor skoleporten, sier Tone Sola, og ser frem til å starte i VG3 til høsten.

Reiseliv og språk blir fra høsten et av fire programfag som tilbys for videregående elever på skolen. Elevene kan i tillegg velge entreprenørskap og bedriftsutvikling, medie-og informasjonskunnskap eller spansk III. Det vil si at markedsføring og ledelse ikke lenger vil være et tilbud, men markedsføring blir likevel godt ivaretatt gjennom programfagene.

– Det blir kjekt å være en av de første som får teste ut dette programfaget på DNSR, sier Sola, som er midt i innspurten med årets siste heldagsprøver og på full fart inn i eksamenstiden.

Reiseliv og språk skal fremme kunnskap om reiselivsnæringen generelt og det helhetlige reiselivsproduktet på en destinasjon. Programfaget skal bidra til å utvikle språkkompetanse gjennom praktisering av forskjellige språk i reiselivsvirksomhet. Programfaget skal gi kunnskap om ulike kulturer og levemåter som kan fremme forståelse og toleranse. Programfaget skal også gi innsikt i turisme som fenomen og ulike motiver for reisevirksomhet. Videre skal programfaget bidra til kunnskap om reiselivsutviklingen i et historisk og geografisk perspektiv. Vi syntes skolens beliggenhet er perfekt for akkurat dette programfaget, da vi også har mulighet til å praktisere og lære utenfor skoleporten!

I følge vilbil.no skaper globalisering, økt samhandling mellom mennesker og forflytning innenfor og mellom land grunnlag for utvikling av reiselivsprodukter. Programfaget reiseliv og språk skal fremme kommunikasjon og kulturforståelse i møter mellom ulike kulturer i reiselivsbransjen. Faget bidrar dermed til utvikling og verdiskaping i en internasjonal reiselivsnæring.

Opplæringen bidrar til å gi eleven innsikt i norsk, samisk og internasjonal historie og kultur i reiselivssammenheng. Opplæringen legger til rette for praktisk bruk av engelsk, og andre språk. For oss som bor i Spania, er det svært gunstig å legge vekt på spansk som det internasjonale språket. Elevene skal praktisere språket, som grunnlag for dialog i møter med andre mennesker. Programfaget skal bidra til kunnskap o m bærekraftig produktutvikling og markedsføring innen reiselivet. Til tross for at markedsføring og ledelse er et programfag som ikke blir tilbudt til høsten, komme det igjen i reiseliv og språk. Videre skal opplæringen gi innsikt i økonomiske forhold, trender og samfunnsforhold som kan påvirke reiselivsbransjen. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap og regelverk, etikk knyttet til reiselivsnæringen. Programfaget skal til slutt bidra til personlig vekst og dannelse og legge grunnlag for videre studier innen reiseliv og språk.

Tilbake til oversikt