Ledige lærerstillinger - Søknadsfrist 12.05.2019

Ledige lærerstillinger - Søknadsfrist 12.05.2019

Vi søker dyktige lærere med kompetanse innen bl.a følgende fag og områder: Spesialpedagogikk, Medie- og informasjonskunnskap, Reiseliv og språk,  Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Den Norske Skolen i Rojales er en privat norsk barne-, ungdoms - og videregående skole som ligger på Spanias fastland, midt mellom La Manga og Alicante og ca. 10 km fra byene Torrevieja og Guardamar. Vi tilbyr hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole, studiespesialiserende programområde. Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter, og vi følger de til en hver tid gjeldende norske læreplaner. Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen og 75 elever på videregående trinn. 

 

På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Gjennom det forebyggende programmet Olweus systematiserer vi arbeidet mot mobbing og antisosial adferd. Vi er også en MOT-skole og gjennom hele året kurses elevene på ungdoms- og videregående trinn med det mål å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, og som har MOT til å ta egne valg.

Søk på skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER

Generell info om stillinger ved skolen finner du HER

Søknaden sendes pr mail til post@norskeskolen.com

Søknadsfrist 12.05.2019

Tilbake til oversikt