Familieveiviseren

Familieveiviseren

En god samarbeidspartner, Familieveiviseren, var tilstede på foreldremøte onsdag 28.august og informerte om sitt tilbud.

På deres internettside kan du få utfyllende informasjon om deres hjelpetilbud: 

http://sjomannskirken.no/familieveiviser

De er tilstede i Ciudad Quesada/Torrevieja ca 2 dager i uka, og er også til stede jevnlig på skolens foreldrekaffe tirsdag morgen kl. 09.

Ta gjerne kontakt på vakttelefon: +34606302104

Torun: +34618110763

Grete: +34639686236

Du finner de også på Facebook: sjømannskirkens familieveiviser

Instagram: Familieveiviseren

Tilbake til oversikt