Tverrtrinnlig forskning!

Tverrtrinnlig forskning!

5. og 8.klasse har samarbeidet i naturfag.

5. trinn har i høst hatt forskning som tema i naturfag.
Fredag 8. november var vi så heldige at vi fikk være med 8. trinn og utføre kjemiforsøk på ordentlig.
Klassene ble inndelt i grupper på tvers av trinn.
8. klassingene viste seg som veldig dyktige lærere, mens 5. klassingene villig lot seg veilede.
Ett av forsøkene som ble gjennomført, var å plassere ulike typer drikkevæsker på ph-skalaen.
I tillegg til det faglige samarbeidet hadde vi også tid til litt sosialt samvær, med prat og spill.
En flott naturfagsøkt, som viser at det er fullt mulig å samarbeide på tvers av trinn.
 

Mvh

Åge 

Tilbake til oversikt