Har vi blitt en skjermgenerasjon?

Har vi blitt en skjermgenerasjon?

Flere klasser skal teste ut skjermfri tid denne uken. Lærer Guri Haugen har mer interessant informasjon her.

 

En stor meta-studie gjennomført av Ben Carter et. al. (2016) analyserte 20 ulike studier som forsket på sammenhengen mellom skjermtid, søvnkvalitet og trøtthet på dagtid (daytime sleepiness).

Her fant de ut at det å ha tilgang til skjerm, spesielt i sengen, kan føre til utilstrekkelig søvnmengde, dårligere søvnkvalitet og økt trøtthet på dagtid (Carter, B. 2016). Søvn er helt essensielt for utviklingen for barn og unge, og dette er derfor urovekkende funn. Dette skapte undring hos lærerne ved DNSR, hvor mye tid bruker egentlig våre elever foran en skjerm?

Enkelte klasser på DNSR har derfor valgt å ha fokus på dette i noen uker. På 1. videregående har det blitt gjennomført en skjermtidkonkurranse og på ungdomsskolen skal det gjennomføres en skjermfri uke på skolen, der hverken elevene eller lærerne får lov til å bruke skjerm i opplæringen. Litt «back to basic» her altså. Dette er også noe vi voksne må tenke over. Vi er rollemodeller for elevene og barna våre, så kanskje vi skal sjekke skjermtiden vår og ta noen grep selv.

Tiden vi bruker foran en skjerm har økt betraktelig de siste årene, og det er interessant å se på hvordan dette påvirker oss. Statistisk sentralbyrå forteller at det er de unge mellom 16-19 som bruker mest tid foran en skjerm, med et gjennomsnitt på hele 4t og 15 minutter hver eneste dag! Dette tilsvarer 64,5 dager i året. La dette synke litt inn, 64,5 dag bruker dagens ungdommer stort sett stillesittende scrollende foran en skjerm. Og dette er tiden på fritiden, der tiden foran skjerm i jobb- eller skoleforbindelse ikke er medregnet (Statistisk sentralbyrå, 2007).

For oss som bor i Spania er det ingen tvil om at det er enklere å holde kontakten med de hjemme i Norge ved bruk av denne skjermen, et kort google søk gir oss svar på det vi lurer på og for ikke å glemme underholdningsverdien og muligheten for alternativ læring! Vi har jo bokstavelig talt svaret til alt liggende i lommen! Samtidig er det interessant å se på hvilke potensielle negative effekter skjermen kan ha. Spesielt med tanke på at skjermen er et relativt nytt verktøy i vår hverdag. Hva tenker du om skjermen?  

Kilder:

Carter B, Rees P, Hale L, Bhattacharjee D, Paradkar MS. Association Between Portable Screen-Based Media Device Access or Use and Sleep Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2016;170(12):1202–1208. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.2341

Statistisk sentralnbyrå, 2007, Stadig mer tid foran skjermen. Hentet onsdag 9. februar 2022: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/stadig-mer-tid-foran-skjermen

Tilbake til oversikt