Informasjon om skolepenger

Skolepenger grunnskolen ( 1.-10. trinn)

Søskenmoderasjon 25% for 2.barn, 35% søskenmoderasjon fra og med 3.barn 50%.

En elev: 185 Euro pr mnd.
Andre elev: 140 Euro pr mnd.
Tredje elev: 120 Euro pr mnd.                                                                                  Fjerde elev: 92,50 Euro pr mnd.
                                                                            

 
Skolepenger videregående
 Innmeldingsavgift* NOK   3.670,- Betales ved tildeling
Skolepenger høstemester NOK   7.340,- Betalingsfrist 11.08.23
Skolepenger vårsemester NOK   7.340,- Betalingsfrist 05.01.24
Totalt NOK 18.350,-  

 

 

Skolens kontonummer:

        Norsk: Danske bank 8601 02 00077

        Spansk: Caixa  IBAN: ES66 2100 1355 8413 0008 2737.   BIC: CAIXESBB

 * Innmeldingsavgiften tilsvarende 2 mnd skolepenger betales ved mottatt skoleplass. Avregnes mot de aller siste månedene eleven er ved skolen. Slutter eleven før kontraktens utløp betales ikke pengene tilbake.