Informasjon om VGS 2023/24

Videregående skole ved DNSR

Ved Den Norske Skolen i Rojales tilbyr vi studiespesialisering med fordypning innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Det betyr at du kan ta deler av eller hele din videregående utdanning hos oss.

 

I vg1 har du bare fellesfag. Du kan velge mellom matematikkfagene 1P eller 1T, og som fremmedspråk tilbyr vi spansk I eller II. I vg2 må du fortsette med 2P i matematikk. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen vil det være mulig å ta spansk I + II i vg3, for å oppfylle krav til vitnemål.

 

I vg2 får du muligheten til å fordype deg i programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi. For skoleåret 2023/24 tilbyr vi følgende programfag:

 

  • Reiseliv og språk
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • Medie og informasjonskunnskap
  • Matematikk R1 (Vg2)

 

Reiseliv og språk

Spania er en av de mest populære destinasjonene for norske turister. Når du bor i og går på skole i Spania vil du få en unik mulighet til å komme på innsiden av en spennende og mangfoldig kultur. I programfaget reiseliv og språk får du både praktisk kompetanse i å utvikle reiselivsprodukter og økt forståelse og toleranse for andre kulturer og levemåter. Programfaget gir deg også mulighet til å utvikle språkkompetansen din i engelsk og spansk i konkrete og praktiske situasjoner. Du får også kunnskap om bærekraftig produktutvikling og markedsføring innen reiselivsbransjen og innsikt i økonomiske forhold, trender og samfunnsforhold som kan påvirke næringen.

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Gjennom faget entreprenørskap og bedriftsutvikling får du praktisk kompetanse i og erfaring med å etablere, drive og utvikle en virksomhet. Undervisningen foregår både i og utenfor klasserommet og vi bruker de mulighetene som finnes til å samarbeide med lokale aktører med ulik kompetanse. I dette faget lærer du blant annet om ledelse, økonomi, markedsføring og salg. I tillegg vil du opparbeide deg god innsikt i hva innovasjon betyr for utvikling og verdiskaping, og ikke minst etiske og miljømessige utfordringer knyttet til å drive en virksomhet. Du vil få god erfaring i å samarbeide med andre og utvikle tverrfaglig forståelse og helhetlig tenkning.

 

Medie- og informasjonskunnskap

I dette programfaget lærer du blant annet journalistisk metode gjennom å jobbe med medieproduksjon og egne uttrykksformer i tekst, lyd og bilde, og kombinasjoner av disse. Kunnskap om og innsikt i rollen medier spiller i samfunnet er avgjørende for å forstå og delta aktivt i demokratiske prosesser. I medie- og informasjonskunnskap vil du lære å analysere media med et kritisk blikk og uttrykke egne meninger. I tillegg får du mulighet til å utvikle din estetiske sans og kreative utfoldelse.

 

(Spansk nivå III - ikke tilbud skoleåret 23/24)

Språk åpner dører og programfag spansk gir deg en språklig tyngde som gjør deg i stand til å bruke språket aktivt som et fremtidig arbeidsspråk eller til å studere videre på høyere nivå. Du vil få inngående kunnskap om kultur- og samfunnsforhold i den spansktalende verden og samtidig se disse i en komparativ og global sammenheng. Programfaget kan også bidra til å utvikle interesse og toleranse, fremme innsikt i egne livsvilkår og egen identitet, og bidra til leseglede, kreativitet, opplevelse og personlig utvikling. Programfag i fremmedspråk gir deg ett fordypningspoeng.

 

Fag- og timefordeling

 

Vg1

Vg2

Vg3

Fellesfag

Fellesfag

Fellesfag

Norsk

113

Norsk

112

Norsk

168

Matematikk 1P/1T

140

Matematikk 2P

84

(Spansk I+II)[1]

(140)

Spansk I/II

113

Spansk I/II

112

Religion

84

Naturfag

140

Historie

56

Historie

113

Samfunnsfag

84

Kroppsøving

56

Kroppsøving

56

Geografi

56

Programfag

Programfag

Engelsk

140

Reiseliv og språk 1

140

Reiseliv og språk 2

140

Kroppsøving

56

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

140

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

140

Medie- og informasjonskunnskap 2

140

Medie- og informasjonskunnskap 2

140

         (Matematikk R1 140)

Spansk III[2]

140

Totalt

842 t

Totalt

840 t

Totalt

841 t

 


[1] Har du fordypning norsk eller engelsk fra ungdomsskolen må du ha fremmedspråk nivå II i vg3. Faget er et fellesfag og erstatter det valgfrie programfaget. Vil tilbyr kun spansk som fremmedspråk.

[2] Tilbys dersom elevgrunnlaget er tilstrekkelig